@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Antradienis, Rugpjūčio 03, 2004

Morkaus 4,39 - Audros nutildymas

Atbudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: "Nutilk, nurimk!" Tuoj pat vėjas nutilo, ir pasidarė visiškai ramu (Morkaus 4,39).
Yra gyvenime dalykų kurie vyksta natūraliai ir žmogus vėliau ar anksčiau su jais susidurs. Ir yra tokių dalykų, kurių pagrindas nėra natūralus. Sakykime, skausmas gimdymo metu yra natūralu, tačiau, dėl kažkokios netvarkos, gimdymas gali būti ir komplikuotas, kas nėra natūralu. Todėl melsdamiesi už gimdančią moterį Dievo prašome, ne to, kad ji pagimdytų nepatirdama skausmo, o kad gimdyme nebūtų bereikalingų komplikacijų.

Audros Galijėjos ežere iš dalies yra dalis gamtos veikimo sistemos ir šiuo atveju atrodo, kad Jėzus su mokiniais papuolė į tokią situaciją, tačiau kai Jėzus prabudo, Jis pamatė, kad čia yra daugiau nei natūralūs dalykai. Iš tikrųjų ši situacija buvo pavojinga žmonių gyvybei, kurie keliavo kartu su Jėzumi. Kokia yra Jėzaus reakcija į šią audrą? Pirmiausia Jėzus ir į vėją ir į ežerą kreipiasi kaip į asmenis. Iš dalies, naivu yra manyti, kad vėjas ir ežeras turi asmenybės savybių. Tačiau, kita vertus, kreipdamasis į juos Jėzus juos sudraudė.
"Nutilk, nurimk!" - sakė Jis. Tačiau pati esmė yra ne šiuose žodžiuose, to tame žodyje ,,sudraudė", kurį pavartoja Evangelijos autorius. Taip kalbėdamas Jėzus sudraudė stichiją, tačiau turime pastebėti tai, kad stichija pasiduoda aukštesnei jėgai.

Evangelijoje pagal Matą yra pasakojimas apie demono apsėstą berniuką, kurio Jėzaus mokiniai nebuvo pajėgę išvaduoti. Atvedus berniuką, Jėzus sudraudė demoną, jis išėjo, ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko .

Evangelistai naudoja tą patį graikų kalbos žodį, kalbėdami apie sudraudimą. Kaip Jėzus sudraudė demoną, taip pat Jis sudraudė ir įsišėlusią stichiją. Šiuo pavyzdžiu sekdami, mes galime suprasti tai, kad pasaulio stichija yra paslaugi. Vienu atveju piktasis gali naudotis ja, kitu atveju ja gali naudotis ir Viešpats. Jeigu šiuo atveju audra yra sudraudžiama tais pačiais žodžiais, kuriais yra išvaromas iš žmogaus demonas, tai kitu, pranašo Jonos atveju, stichijos šėlsmas buvo tiesioginis Dievo veiksmas. Visa tai labai panašu į žmogų, tik skirtumas yra tas, kad žmogus turi valią apsispręsti, o gamtoje tos valios nėra. Per žmogų gali veikti ir Dievas, bet tuo pačiu žmogus net nepagalvodamas gali tarnauti velniui. Kodėl pasaulio gamta gali būti įtakojama tiek Dievo jėgos, tiek tarnauti Šėtonui? Biblija labai aiškiai moko, kad žmogus per nuodėmę paveikė ir kūriniją. Ap. Paulius rašo:
,,Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei - ne savo noru, bet pavergėjo valia - su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina.?"

Stebinantis dalykas yra tas, kad kūrinija paklusta Jėzaus žodžiui. Jam tarus nurimo vėjas ir atsirado ramybė. Kai 1505 m. birželio 2 dieną kelyje Martyną Liuterį užklupo audra, ir šalia jo trenkė žaibas, jis prisiekė šentajai Onai tapti vienuoliu. Tuometinė stichijos grėsmėlyg ir neišryškino Dievo šlovės, nes Liuteris prisiekė ne Dievui, o mirusiam asmeniui, bet ilgo laiko perspektyvoje tokiu būdu š tarnystę Dievui buvo patrauktas žmogus, kuris suvaidino ypaą reikšmingą vaidmenį ne vien tik bažnyčios atnaujinime, bet ir europinės civilizacijos vystymesi.

Kalbėdami apie šiuos neramumus stichijoje ir Jėzaus galią tramdyti ir panaudoti juos Dievo šlovei, ką galime pasakyti apie šios galios pritaikymą mūsų asmeniniame gyvenime? Retkarčiais atrodo, kad ir mūsų pačių gyvenime yra pakankamai daug situacijų, kurias pavadintume audromis, gąsdinimais ir grėsmėmis. Tokiu atveju dažniausiai bėgame gelbėtis ten, kur logiškai tikimės pagalbos - pas artimuosius, pas gydytojus, į banką ir panašiai. Teisybė ta, kad dažnai mes randame pagalbą ten, kur jos laukiame, tačiau gyvenime yra sočiai situacijų, kur niekas negali tau suteikti jokios pagalbos ir nuraminti audros kilusios tavo gyvenime. Tačiau kas kita, kai sėdi vienoje valtyje su Jėzumi. Kai nėra jokios vilties, gyvenant su Jėzumi yra viltis Jame. Jis yra audrų ir grėsmių tramdytojas ir gelbėtojas tų, kurie yra pakeliui su Juo.

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią