@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Liepos 15, 2004

Palyginimas apie sėklą geroje dirvoje

Geroje žemėje pasėta sėkla – tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių: trisdešimteriopą, šešiasdešimteriopą ir šimteriopą.
Morkaus 4, 20

Jėzus savo palyginime kalba ir apie gerą sėklą. Kas yra gera sėkla? Ogi tokia, kuri savo laiku, savo aplinkoje atlieka savo teigiamai aplinką keičiantį vaidmenį. Jeigu yra sėjamas grūdas, tai jo tikslas yra išauginti daugiau grūdų. Ne visi grūdai yra dėl sėjimo, kai kurie yra skirti maistui Tačiau kaip bebūtų, jie turi būti naudojami pagal paskirtį. Iš grūdo, kuris yra sėjamas tikimąsi, kad jis duos vaisių. Vaisius nėra lengvai pasiekiamas. Pirmiausia grūdas turi būti grūdas, po to jis turi būti pasėtas, t.y. būti padėtas į tokią aplinką, kurioje jis apmiršta ir per savo mirtį pradeda naują gyvybės etapą. Jis persiformuoja į augalą, kuris auga šviesos link, kuris brandina naujus grūdelius ir išaugina juos tokius pačius kaip ir jis pats. Per jo gyvenimui skirtą laiką jis pasidaugina.
Ta prasme ir mes, tikintieji Kristumi, esame pašaukti ,,pasidauginti” dvasiškai. Tik mirdami šio pasaulio aplinkoje ir keldamiesi aukštyn link Dievo mes galime atlikti savo pašaukimą.

Sesers Yuen iš Kinijos liudijimas
Sesuo Yuen yra kilusi Šanchajo miesto, iš vienos turtingiausių šeimų. 1967 metais ji buvo suimta ir nusiųsta į kalėjimą. Tuo metu ji buvo našlė auginanti du mažamečius vaikus, jos sūnui buvo vienuolika ir dukrytei devyni metai. Kai Yuen buvo kalėjime, jos mama rūpinosi vaikai, tačiau ji mirė. Valdžia nusprendė pasigailėti moters, kad ji galėtų sugrįžti į namus ir rūpintųsi vaikais. Jie paprašė, kad ji parašytų dokumentą, kuriame prisipažintų ,,savo nusikaltimą” ir tuomet ji galės būti laisva. Jie pasakė: ,,šiais metais tavo elgesys buvo puikus, taigi mes planuojame tau atsilyginti”.
Pareigūnai atvežė jos vaikus prie kalėjimo durų. Yuen buvo pasakyta susirinkti savo daiktus, nes yra ruošiamasi ją paleisti. Pamačiusiai savo vaikus moters širdis beveik plyšo, meilės ašaros pripildė jos akis. Tuomet sargai jos paklausė, “Ko daugiau tu nori, savo Jėzaus ar savo vaikų? Jei tu nori Jėzaus tu privalai pasilikti kalėjime. Jei tu nori vaiku, tuomet tu gali eiti į namus. Suprantama, tavo Dievas nori, kad būtum kartu su savo kūnų ir krauju?” Yuen sūnus ir dukrytė kvietė ją sakydami ,,Mama, mes pasiilgome tavęs, prašom grįžk namo!” Kalėjimo sargas davė Yuen pieštuką, popieriaus lapą ir paprašė parašyti savo nusikaltimo išpažinimą. Didelėmis raidėmis ji parašė ,,Jėzus yra nepakeičiamas. Netgi mano pačios vaikai negali pakeisti Jėzaus.” Tokiu būdu ji pasirinko likti kalėjime. Prižiūrėtojai tuomet jos vaikams sakė, - ,,vaikai klausykit, jūsų motina jus atmetė, ji nemyli jūsų!”
Kalėjime Yuen kalėjo dar 23 metus. Kai pagaliau ji buvo paleista iš kalėjimo, jos sūnui buvo 34 metai ir jis dirbo Tibete valdžios pareigūno pareigose. Yuen per tuos metus jo nematė nė sykio. Jis buvo auginamas valdžios institucijos ateistinėje mokykloje, jis netikėjo Dievu, ir jam buvo pasakyta, kad jo motina paliko jį. Daug krikščionių lankė jį ir dalijosi su juo Evangelija, tačiau jis visuomet atsakydavo ) ,,Jūsų Jėzus iš manės atėmė motiną, kodėl aš turėčiau į jį tikėti?”
Kai sesuo Yuen nukeliavo į Tibetą susirasti savo sūnaus jis ją atmetė šaukdamas, kad jis neturi motinos, ir išvarė ją iš savo namų. Nuo tol ji nėra jo mačiusi. Nėra lengva būti Kristaus mokiniu .

Jėzus taip ir kalbėjo, kad tam, kad sėklą atliktų savo gyvenimo funkciją ir galėtų duoti derlių ji turi apmirti. Tokia gyvenimo istorija kaip Yuen yra sukrečianti. Mąstome – ar ji negalėjo pasielgti kaip nors kitaip? Ar negalėjo prižiūrėtojams parašyti tokį raštą kokio jie norėjo, o pati gyventi su vaikais augindama juos Krikščionimis?
Filosofuoti taip galima. Ne karta greičiausiai Yuen ir pati apmastė kaip ji galėjo pasielgti, tačiau turime suprasti, kad tikėjimas nėra filosofija, o gyvenimo būdas. Kristus sako, kad mes išgirstame žodį, jį priimame ir tuomet duodame vaisių. Taigi, ar galime gyventi išgirdę žodį, jį sąmoningai dėl palankesnių aplinkybių atmetę ir vėl priėmę, o tuomet vėl duodami vaisių? Tuomet vienintelė žinia yra aiški, - Kristus turėjo dėl mūsų mirti, bet mes išsižadame Jo kai reikia Jį liudyti. Toks nėra tikinčiojo kelias, tai pasitraukusio nuo Kristaus kelias.
Gera sėkla duoda gerą vaisių. Gera sėkla turi apmirti prieš duodama vaisių. Na, o kokia jūs esate sėkla, mirštanti šio pasaulio aplinkybėse dėl dangiškos karalystės derliaus?

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią