@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Liepos 08, 2004

Tikėjimas yra saugoma vertybė

Su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje laikyk sau taisykle sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Sergėk brangų patikėtąjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.
2 Timotiejui 1,13-14

Turbūt suprantame, kad vertybės yra vertinami dalykai. Niekas vertybių gatvėse neaplikinėja, - jas saugo. Jei yra kokia vertybė yra gatvėje tai gali būti kad ji jau visiškai nevertinga, arba per žioplumą palikta vertybė.
Tam kad žmonės išsaugotų savo vertybes yra dedama daug pastangų. Jau net vidutinių pajamų gyventojai statosi savo gyvenamose patalpose šarvuotas duris ir brangias spynas, turtingesni įsiveda ir signalizacines sistemas, o labai turtingi žmonės netgi samdo apsaugos tarnybas, kad jos galėtų apsaugoti jų vertinamas vertybes. Jeigu žmonės taip rūpinasi vertybėmis, kurios jau rytoj praranda savo vertę, tai ar nėra verta pagalvoti apie tai, kad yra reikalinga saugoti vertybes kurios vaidmuo lemia jo būtį amžinybėje?
Rašydamas šį laišką savo draugui Timotiejui, Paulius jam duoda du patarimus, kaip reikia saugoti tikėjimo vertybes. Suprantama, šie du patarimai taip pat yra labai geri ir kitokių vertybių saugojime, tačiau šiuo atžvilgių žiūrėkime kaip išsaugoti pačią brangiausią vertybę – tikėjimą ir santykį su Dievu.
Kadangi tikėjimas yra brangus ir patikėtas turtas, tai jį ir reikia saugoti naudojant išmintį. Pirmiausia Paulius Timotiejui pataria pasinaudoti tuo, kuo Dievas žmogų yra apdovanojęs – protu. Jis sako ,,laikyk sau taisykle sveikus pamokymus”. Kas yra tie sveiki pamokymai? Tai teisingo supratimo nuovoka. Jeigu žmogus neturi tokios nuovokos, tuomet jos galima įsigyti mokinantis iš tokių žmonių kurie jos turi. Sveika nuovoka dažniausiai yra pagrįsta loginiais principais. Sakykime, kažin ar kas sąmoningai paliks savo piniginę turguje ant prekystalio galvodamas, kad pasiims ją po kokios valandos? Bendras supratimas mums sako, kad piniginė labai greitai gali dingti, ją reikia ne palikinėti pasitikint visais žmonėmis, o saugoti saugioje vietoje.
Paulius kalbėdamas Timotiejui apie sveikus pamokymus, primena tai, kad tikėjimas yra saugomas taip pat dedant pastangas jį apsaugoti. Šėtonas labai nori, kad mes apleistume tikėjimą ir pasitikėtume stebuklingąja apvaizda, manydami kad ji gyvą tikėjimą išlaiko gyvuojantį nededant jokių pastangų. Jeigu taip galvojame, tuomet tai nėra sveika nuojauta. Sveikas pamokymas sako – tikėjimą reikia puoselėti, reikia principingai laikytis Dievo perteikiamų įstatymų, reikia santykius su Dievu vertinti labiau už brangius daiktus, už patiriamus malonumus, tuščias vizijas, ir netgi už santykius su žmonėmis.
Kitas Pauliaus patarimas gali pasirodyti mažiau konkretus, tačiau turintis kur kas daugiau galios. Jis sako: Sergėk brangų patikėtąjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse. Tai reiškia, kad mes patys savo jėgomis nelabai ir galime išsaugoti savo tikėjimą. Velnias už žmogų yra stipresnis ir turi ilgaamžę patirtį šio turto pasisavinime. Mes patys nesame pajėgūs jo pergudrauti ir jį nugalėti, bet Kristaus dėka mumyse gyvena Dievo Dvasia, kuri mus perspėja ir mums kužda apie velnio gudrybes. Tam mumyse Ji ir yra, kad padėtų išsaugoti ir puoselėti tikėjimą.
Nesaugoto ir nepuoselėto tikėjimo pavyzdžių aplinkui kiek tik nori, net nėra reikalo apie tai kalbėti, tačiau puoselėto ir saugomo tikėjimo pavyzdžiai iš kurių galime mokintis yra vienetiniai. Ir kalbėti reikia ne apie pastorius, kunigus, vienuolius ir misionierius, o apie tuos kurie dirba pilną krūvį versle, kurie iš tikrųjų susiduria nuolatos su stipriais gundymais, kurie gyvena iš darbdavio mokomų pinigų, kurie pavargsta nuo pasaulio rūpesčių ir vis dėl to turi viziją bendram darbui su Viešpačiu. Tuomet Šventoji Dvasia ypatingai veikia žmogaus gyvenime, ne tik padėdama išsaugoti jau esamą tikėjimo vertybę, bet ir paversdama žmogų vis panašesniu į Kristų.


0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią