@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Lapkričio 04, 2004

Nauja pažintis su senu pažįstamu

Bet jis tuojau juos prakalbino: ,,Nenusiminkite[1]! (Būkite geros nuotaikos) Tai aš. Nebijokite!” Tada jis įlipo pas juos į valtį, ir vėjas nurimo. Mokiniai dar labiau stebėjosi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo, ir jų širdis tebebuvo nenuovoki.
Morkaus 6,50b-52

Šis įvykis pritrenkė valtyje sėdinčius mokinius. Su kuo vis dėlto jie turi reikalą? Jie juk ėjo sekdami rabį, mokytoją, Dievo karalystės skelbėją, galų galę Mesiją, kuris jų sampratoje turėtų būti tautos išvaduotojas nuo prispaudėjų, bet šitokio Jėzaus jie tikrai nesitikėjo. Duonos ir žuvies padauginimas, tai puikus triukas, bet čia… Jėzus jiems atėjęs vandens paviršiumi pradeda matytis kitoks. Kas jis toks, kad gali eiti vandens paviršiumi – turėtų būti tokia jų mintis, tačiau tokios minties čia neskaitome, galbūt todėl, kad Jis pirmas pradeda kalbėti reaguodamas į jų siaubingus šaukimus. Džiaukitės. Aš ESU. Nebijokite! Tokie yra Jėzaus žodžiai savo mokiniams.
Čia reikėtų truputi pataisyti Evangelijos vertėją, nes iš tikrųjų pirmoje vietoje Jėzus sako džiaukitės. Te jūsų baimė pasikeičia džiaugsmu, nes jūs matote ne šmėklą, ne pražūtį, o Asmenį kuriam gamtos dėsniai negalioja, kuris Pats yra vaikščiojantis stebuklas.
Užklupti netikėtų šmėklų nesibaiminkime anksčiau laiko. Tų gąsdinančių šmėklų įvaizdyje mums apsireiškia Jėzus. Aš Esu! Štai toks Jo apsireiškimas yra savo mokiniams. Stovintis ant vandens šalia valties, drąsinantis juos džiaugtis ir neleisti baimei užgožti jų sąmonės jis naujai prisistato sakydamas – susipažinkime, mano vardas ,,Aš Esu!”
Šiandieninėje mūsų post modernistinėje kultūroje vyrauja labai platus supratimas apie Jėzų. Kultūra yra prisisunkusi visokių naujienų ir paprastas žmogus nebežino kaip reaguoti. Informacijos amžius vien internete teikia tiek informacijos, kad nuolatos internete sėdintis paauglys gali atrodyti didesnis žinovas už savo amžių pragyvenusį senuką. Žinojimas mūsų amžiuje muša išmintį. Komunikacija žmonių tarpe greitėja bet tuo pačiu ir gyvenimo tempas spartėja, o dėl ko visa tai? Vien dėl to kad greičiau galima pakalbėti, nereiškia kad lengviau yra susikalbėti, dėl to kad daug informacijos yra, nereiškia kad vis daugiau žmonių atskleidžia tiesą. Ir šiame amžiuje į Jėzų vis vien yra žiūrima kaip į vieną gurų, kuris savo mokymu pabrėžė tam tikrų vertybių sistemą. Rytų religiniai judėjimai, naujojo amžiaus (New Age) mąstysena yra statomi ant tolygios platformos, nesvarbu kaip ir į ką tikėti – svarbu tikėti, nes visi keliai veda pas Dievą! Tokia yra šiuolaikinė mąstysena.
Jėzus čia ant vandens stovi ir apreiškia save ne kaip vieną iš daugelio mokytojų, bet apsireiškia kaip Dievas. Jis yra Aš ESU! Jis šį pasaulį kūrė, Jis šiam pasauliui teikia gyvybę ir išlaiko ją, Jis gelbėja žūstantį žmogų. Todėl Jis YRA Amžinasis, visur Esantysis, visa Galintis, visa Žinantis.
Kokia yra šiuo metu mokinių reakcija? Sakytume su mokiniais ne viskas tvarkoje. Jie žiūri, mato, nesupranta ir stebisi. Šioje Rašto eilutėje yra paaiškinimas, kodėl mokiniai yra tokie. Jų širdys buvo nenuovokios, tai yra užkietintos. Duonos stebuklo nesuprato, nes galvojo, kad tai triukas. Duonos dvyliką pintinių jie pririnko, tačiau kaip duonos atsirado tiek daug jų perdaug nevargino. Ar šis Jėzaus atėjimas vandeniu juos labai paveikė? Tuomet kai jie galvojo, kad čia šmėkla ateina, jie bijojo ir šaukė. Taip tuomet emocijos liejosi, mirties baim4 juos drebino, tačiau vandeniu atėjęs Jėzus įlipo į valtį. Vėjas nustojo pūsti, atėjo ramybė o mokiniai sėdėjo nežinodami ką pasakyti. Tiesa sakant, jie buvo pasimetę ir atrodė kvailai. Keista girdėti, kad po misijos kelionių, po Evangelijos skelbimo, demonų išvarymo ir visų tų ypatingų darbų, jie yra kietaširdžiai.
Mes gyvename pasaulyje, kuriame viskam randame paaiškinimus. Jėzus šių dalykų nė sykio niekam neaiškino, Jis tiesiog paaiškino kas Jis toks yra. Visoje šioje situacijoje džiaugsmą teikia Jėzus.
[1] Tharseo (gr.) – būkite geros nuotaikos, džiaukitės.

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią