@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Antradienis, Birželio 14, 2005

Vandens veikimas

Jis man paaiškino: „Šis vanduo teka į rytų pusę ir nutekės į Arabą, o kai įtekės į jūrą, dvokiančio vandens jūrą, jos vanduo pasidarys sveikas. Kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutekėjus, joje bus daugybė žuvų, nes jis taps sveikas, ir visa gyvuos, kur tik tekės upė. “
Ezechielio 47,8-9

Šis paaiškinimas yra visiškai suprantamas, nes iš tikrųjų prie vandens šaltinių kūrėsi miestai ir gyvenvietės. Viskas ,,natūraliam” protui čia suprantama, išskyrus tai, kad dvokiantis vanduo tampa sveikas, kas mėnesį vaisiai neša naujus vaisius. Atrodo truputi perdėta paprasčiausiai dėl to, kad nėra girdėta, kad per metus vaismedžiai teiktų dvyliką derlių, bet ir tai, kad derlius būna kartą ar du per metus, ar tai nėra stebuklas taip pat?
Šiame regėjime mes juk kalbame ne apie vandenį, o apie Dievo Dvasios upę, kuri teka iš Dievo šventyklos. Akivaizdžiai, čia kalbama apie gyvenimą ant žemės, kuri yra pasikeitusi, vėl tapusi panaši į Edeno sodą. Turbūt daug kas, ką sukūrė žmonija turės būti atstatyta ir sutvarkyta iš naujo. Šis naujas visuomenės gyvenimo vaizdas yra įmanomas tik per Dievo veikimą, kuris liejasi upe.

Dvasia gydo.
Šios upės vanduo, įtekėdamas į dvokiančio vandens jūrą, kas yra pagoniškas gangrenuojantis žūstantis pasaulis, ją gydo.
Šiuo metu mes galime kalbėti apie tai, kad Dievas savo Dvasia gydo. Jeigu gyvenimas be vilties, be pagrindo, be Dievo vedimo, tai Dvasia jį gali pakeisti. Tereikia, jai leisti ,,įtekėti” į jūsų širdį, reikia atidaryti tuos dvasinius kanalus, kuriuos nuodėmė pastatė ant mūsų širdies..
Dvasia turi galią keisti mūsų širdį, gydyti mūsų kūną, apvalyti mūsų sielą. Jėzus gali priimti palūžusį žmogų, ir Savo Dvasios veikimu, atnešti tą kūno, sielos ir dvasios išgydimą.

Dvasia atgaivina
Kur tik upė teka, ten keičiasi aplinka. Atgaivinimo staigmena yra gyvybė. Ir pranašas Izaijas sako
„Tyrai ir dykumos džiūgaus ir pražys gėlėmis;“ (Iz. 35:1-2).
,,Mokslų daktaras Dov Pasternak iš Ben-Guriono universiteto yra pirmasis mokslininkas, kuriam kilo idėja, drėkinant Negevo dykumą naudoti sūrų vandenį. Izraelį sudaro 60% dykumos, ir Izraelis yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje dykuma ne plečiasi, bet traukiasi. Dykumoje, maždaug 9 km gylyje, yra pakankamai daug vandens, bet jis sūrus. Pasternakas pradėjo naudoti šį vandenį, augindamas įvairius augalus, pomidorus, arbūzus ir vynuoges. Vėliau, degustuojant, paaiškėjo, kad jie skanesni, nei tie, kurie užaugo laistomi paprastu vandeniu. Pasternako sėkmės paslaptis – rizikuojant daryti „neįmanoma“. Jo credo: „Tu turi galvoti kitaip. Tu turi veikti kitaip. Tu turi ieškoti netradicinių sprendimų, ir kai tu juos randi, tu gali iš tiesų kažką daryti. “
Iš tikrųjų yra atrandami sprendimai, kurie neįmanoma padaro įmanomu. Dvasios upėje kitaip galvoji ir veiki, ir tikrai gyvenimas vyksta ne vien tradiciniais sprendimais.

Dvasia teikia vaisius.
Visur, kur tik ši upė plaukė radosi gyvybė, gerovė, prasmingas gyvenimas. Natūralu, kad vaisiai auga, kuomet yra vandens. Kur vandens nėra, ten nėra gyvybės, tai ir yra dykumos požymis.
Dvasioje gyvenančio žmogaus požymis yra gyvenimo vaisiai. Kristumi sekančio žmogaus vaisiai skiriasi nuo žmogaus, kuris atlieka didžius darbus ir nesekdamas Kristumi.
Kuo yra svarbus mums gyvenantiems dar šiame pasaulyje pasakojimas apie šį Dvasios veikimą? Manyčiau daug kuo. Jėzus yra vienintelė žmonių viltis, ir bažnyčia yra vienintelė bendruomenė, kur žmonės gali atrasti viltį, jei ji laikosi Biblijinio mokymo principų ir yra Bažnyčia pagal Dievo žodį. Ši tikinčiųjų bendruomenė, gyvendama pagal Dievo žodį yra pagauta Dievo Dvasios upės, ir Dvasia ją nešą kur mato ją esančia reikalinga.
Taigi susimąstymui norisi paklausti, ar esame Dvasios upėje? Ar matome savo gyvenimus tekančius kartu su Dievo Dvasia į Arabos dykumą, į dvokiančius vandenis kurios regi pranašas?
Tai yra gyvenimo iššūkiai, kuriems dažnai savo kūniškumu mes priešinamės, tačiau juos vis dėlto yra reikalinga įveikti.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home