@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Penktadienis, Birželio 03, 2005

Kentėti ir ištverti

Atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą, nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido. Viešpats DIEVAS man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau veidą, kietą kaip titnagas, ir žinau, kad nebūsiu sugėdintas.

Izaijo 50, 6-7

Tik kažką nuveikęs gali sakyti, kad padariau štai taip ar kitaip. Taip žmonės galėtų kalbėti tik apie savo praeitį. Jėzus šiuos žodžius per Izaijo pranašystę kalbą į ateitį, apie tai, kas Jam bus maždaug po 600 metų. Vėliau, jau vykdydamas misiją jis nuolatos panašiais žodžiais primindavo mokiniams apie tai, kas jam nutiks.

Mato 17,22-23: ,,Būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems sakė: 'Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys Jį, o trečią dieną Jis prisikels'. Tada jie labai nuliūdo”.

Mato 20,18-19:,,Štai einame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams bei Rašto žinovams. Jie nuteis Jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti, ir trečią dieną Jis prisikels”.

Mk 9,31:,,Mokydamas savo mokinius, Jis sakė jiems: 'Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys Jį. Nužudytas Jis po trijų dienų prisikels”.

Mk 10,33-34:,,Štai einame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto žinovams. Jie nuteis Jį mirti ir atiduos pagonims, tie tyčiosis iš Jo, apspjaudys, nuplaks ir nužudys, ir trečią dieną Jis prisikels”.

Įdomu, kaip padorus žmogus Jėzus su tokiu įsitikinimu galėjo kalbėti apie tokią savo tragišką baigtį? Juk nukryžiavimas buvo taikomas vergams, ir politiniams nusikaltėliams, kurie maištaudavo prieš Romos imperiją. Žmones gydantis, apie Dievo Karalystę kalbantis lyderis blogiausia ko gali tikėtis, tai visuomenės nepritarimo, ir tai, kad Jo mokiniai išsisklaidys, na galbūt dar kažkokios izoliacijos. Kad susilauktum tokios mirties, apie kokią jis kalba, reikia daryti tikrai blogus darbus, o Jėzus taip elgtis nė negalvojo.

Savo ateitį išgirsti gali tik Dievo klausantis žmogus. Kitokio būdo pasakyti, kas tavo ateityje nėra. Žyniai meluoja, horoskopai yra pelningas verslas, būrėjos ir raganos savo kortomis tarnauja velniui apsimesdamos, kad tai daro Dievo vardu.

Ką darytų normalus žmogus, jeigu žinotų, kad ateityje jo laukia kalėjimas, kankinimai ir gėdinga bei skausminga mirtis? Manau, kad nuo savo užmanymo jis trauktųsi, nebent jo pasitraukimas reikštų kitų žmonių mirtį. Bet šiaip normalus sveiko mąstymo žmogus dėl religinės idėjos, kažin ar pasiduotų mirčiai, ir ypač tokiu metu, kada Jo užmanymai dar nėra įgyvendinti

Gelbėtojo ir Ganytojo ženklai, apie kurį kalba pranašas Izaijas yra kančia ir ištvermė. Pažiūrėkime, kaip jis aprašo savo ateitį, - budeliai plaks Jį, raus Jo barzdą. Negana to, Jis bus užgauliojamas, į Jį viešai žmonės spjaudys. Tai visiškas paniekinimas, visiškas Jo kaip Dievo siųstojo išsižadėjimas, tačiau visa tai su Dievo žinia ir su Jo pagalba. Gelbėtojo ir Ganytojo ženklus mes matome Jėzuje Kristuje. Pasitikėjimas Jėzumi iš Nazareto auga, kai matai, kad ne Jis teigia save esant Gelbėtoju, bet kai žmonės, kurie gyveno su Dievu Jam teikia tokį autoritetą, ir iš anksto pasako apie Jo pasirodymo ženklus. Jis yra išmokęs klausyti Dievo, turi iškalbų liežuvį, Jis savo darbais guodžia ir drąsina nuvargusiuosius, Jis dėl žmonių ir Dievo karalystės yra pasirengęs kentėti nenusakomą pažeminimą ir kančias, ir visa tai ištverti iki galo. Per Jėzų, pasaulio istorijoje pradeda ryškėti visiškai kitokios tiesos. Tai ką žmonės laiko pažeminimu, Dievas paverčia išaukštinimu. Tai ką žmonės laiko gėda , Dievas daro garbe.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home