@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Balandžio 07, 2005

Pakeistas per apmąstymus

Laimingas kas … džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.
Psalmė 1,2

Medituoti reiškia ,,giliai ir nuolatos apie kažką mąstyti”. Krikščioniui tai reiškia būti Dievo artume ir apsvarstyti kiekvieną tiesą, kurią Jis apreiškia apie Save Patį, iki tol, kol ji tampa tikra ir asmeniška krikščionio gyvenime. Šiam dalykui reikia skirti laiko. Savo pamoksle ant kalno, Jėzus kaltino tam tikrus asmenis, kurie dėjosi sekėjais ir vadino Jį ,,Viešpačiu”, tačiau nevykdė to, ką Jis jiems sakė (Luko 6,46). Jie savo galvoje turėjo teisingą tiesą, tačiau jos niekada nepavertė paklusnumu.

Kuomet mes medituojame ir apmąstome Šv.Raštą, tiesa iš mūsų galvos leidžiasi į mūsų širdį, ir tuomet pasekmė yra paklusnumas. Psalmistas sako: ,,Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau” (Ps. 119,11).

Kai mes žinome Dievo žodį ir jį turime ne savo širdyje, o galvoje, tai reiškia, kad mes susipažinome su pagrindiniais principais ir Dievo doktrinomis, tačiau asmeniškai Jėzaus nepažinome. Yra įmanoma nepriimti doktrinos, atstumti kažkokį tai supratimą, ar paprieštarauti principams, tačiau yra žymiai sunkiau ignoruoti Asmenį. Nemažai yra tokių žmonių, kurie gali cituoti Šventojo Rašto eilutes, tačiau patys gyvena bedievišką gyvenimą.

Šventuoju Raštu pripildžius savo širdį yra neįmanoma nuolatos gyventi nuodėmėje prieš Dievą. Kai Dievo tiesai leidžiame paliesti tolimiausius savo sielos kampelius, tuomet Šventoji Dvasia mus keičia panašėjimu į Jėzų Kristų.

Ne vien tik skaitykime Bibliją; mąstykime Dievo žodį ir prašykime, kad jis pakeistų mūsų širdį.

Vertė Artūras Rulinskas, paimta iš Henry Blackabey ,,Experiencing God day-by-day”, April 9.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home