@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Šeštadienis, Balandžio 02, 2005

Neprilygstanti Šlovė

Viešpats Jėzus…atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum.
(Apd 9,17)

Atgaudamas Paulius regėjimą, tuo pačiu gavo ir dvasinę įžvalgą pažintį Jėzų Kristų. Jo visas gyvenimas ir pamokslavimas nuo tos akimirkos buvo visiškai pagautas niekuo kitu kaip tik Jėzumi Kristumi - ,,Mat buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotąjį” (1Kor 2,2). Nuo tada Paulius niekam kitam neleido pagauti ir laikyti jo minčių ir sielos dėmesio tik Jėzui Kristui.

Mes turime išmokti išugdyti savo gyvenime stiprų savo būdą, tokį kokio savo apsireiškime iš mūsų pareikalauja Jėzus Kristus. Svarbiausia dvasiško žmogaus charakterio savybė yra gebėjimas teisingai suprasti Viešpaties Jėzaus Kristaus prasmę Jo gyvenimo kontekste, ir sugebėti paaiškinti Dievo tikslus žmonėms gyvenantiems dabartiniame amžiuje. Tokio žmogaus gyvenimo aistra yra Jėzus Kristus. Kiekvieną kartą kai jūs matote šią savybę žmoguje, jūs tikrai patiriate, kad tai yra tikras žmogus pagal Dievo širdį (Apd 13,22).

Niekada niekam neleiskite nukreipti jūsų nuo žvelgimo į Jėzų Kristų. Tai tikriausias išbandymas, kuris yra jums skirtas išbandyti ar jūs esate dvasiškas žmogus ar ne. Būti nedvasišku reiškia leisti kitiems dalykams augančiai pakerėti jūsų širdį.

Kai mano akys pradėjo žvelgti į Jėzų,
Aš praradau visą kitą matymą,
Žvelgdamas į Nukryžiuotąjį,
Aš išlaisvinau savo dvasią iš grandinių.

(Paimta iš Oswald Chambers, My Utmost for His highest; vertė Artūras Rulinskas)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home