@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Trečiadienis, Balandžio 13, 2005

Elijas tarnauja VIEŠPAČIUI

Kaip gyvas VIEŠPATS, Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju…Eliją pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Eik iš čia, pasuk į rytus nuo Jordano. Atsigersi iš upelio, o maitinti tave ten aš paliepiau varnams…Varnai atnešdavo jam duonos ir mėsos kas rytą ir kas vakarą, o iš upelio jis atsigerdavo.” /1 Kar 17,1-3,6/

Autorius, mums duoda šiek tiek įžvalgos apie Eliją, nors tuo pačiu palieka ir daug nežinios. Nežinome nei kuo Elijas užsiimdavo iki pranašavimo, nežinome nei jo kilties, tačiau tuo pačiu Izraelio istorijoje jis buvo vienas iš įtakingiausių lyderių.

Karaliaus akivaizdoje jis pasirodė, kaip žmogus iš niekur, apsirengęs gauruotu drabužiu ir apsijuosęs odiniu diržu (2Kar 1,8), garantuotai jis nekėlė karaliui pasigėrėjimo nei savo išvaizda, ir tuo labiau savo žodžiais. Elijo vardas reiškia „mano Dievas, Jehova”. Kultūroje, kuri persimeta prie dievo Baalo, šis vardas skambėjo įžūliai, ir pojūtis tautiečiams jį matant arti buvo kaip dūmai akims. Elijas karalių sutiko Tišbės Gileade. Raštas sako, kad Elijas buvo iš tų vietovių. Daugelis Biblijų turi išnašas, kad Elijas buvo „naujasėdys iš Gileado naujasėdžių“*.

Elijo veiksmas. Pasirodęs karaliaus akivaizdoje jis prisistato ne kaip privatus, bet kaip Dievo įgalintas asmuo. Elijas teigdamas, kad jis tarnauja VIEŠPAČIUI sako:
  • VIEŠPATS yra gyvas Dievas.
  • VIEŠPATS yra Izraelio Dievas.
  • VIEŠPATS kraštui siunčia sausrą.
Šie jo teiginiai patvirtins, ne vien tik, kad VIEŠPATS yra Dievas, bet ir paneigs apgaulingąjį Baalo kultą. Tuoj po šio susitikimo su Ahabu, Elijas keliauja į dykumą ir ten slepiasi. Šalyje prasidėjusi sausra kenkia kraštui, net upelis, prie kurio buvo apsistojęs Elijas išdžiūvo.

Varnai. Ši istorijos dalis pažymi VIEŠPATIES ypatybę valdyti ir mokėti pasirūpinti savo žmonėmis.

Pirma, VIEŠPATS pasirinko šiuo atveju pasinaudoti padarais, kurie Izraelyje laikomi nešvariais (Kunigų 11,15).

Antra, duona ir mėsa, kurią varnai atnešdavo Elijui į dykumą, primena Izraelitų dykumos maistą mana ir kurapkas, kuriuos klajodama tauta gavo iš VIEŠPATIES malonės (Iš 16,8).

Taigi, daugeliu atžvilgiu, Elijas Izraeliui pasirodo, kaip Mozė. Panašus pašaukimas (išlaisvinti tautą iš Baalo vergystės), panaši pradžia (kalbasi su karaliumi), problemos iškėlimas (bus sausra), gyvenimas dykumoje (neįprastas maistas, bet iš niekur).

Elijo žinia yra labai aktuali šiuolaikinei visuomenei. Baalizmas šiuo metu yra pakeitęs savo formą. Žmonių pasaulėžiūra vis labiau tolsta nuo VIEŠPATIES pažinimo, yra pasitikima paviršutiniu saugumu ir materialine gerove be VIEŠPATIES savo gyvenime. Ne dėl savęs, bet dėl tautos VIEŠPATS siunčia pranašus perspėdamas, kad nusigręžimas nuo Jo yra tolygus pražūčiai. Po 150 metų Asirija įsiveržė į Izraelį, ir nuo tos dienos, kai tauta buvo ištremta, iš pasaulio istorijos dingo 10 Izraelio genčių. Kaip tai atsitiko, ogi paprastai, nes VIEŠPATS nuo Jo nusigręžusios tautos nebesaugojo.

*Biblija, Naujas Lietuviškas vertimas, prof.dr.Algirdas Jurėnas, 390 p.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home