@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Balandžio 14, 2005

Elijas daro VIEŠPATIES stebuklus

Dabar aš tikrai žinau, kad esi Dievo vyras, - atsakė moteris Elijui, - ir kad VIEŠPATIES žodis sklinda iš tavo lūpų. /1 Kar 17,24/

Šiuos žodžius našlė Elijui pasakė, patyrusi neįmanomą dalyką. Jos sūnus buvo prikeltas iš mirties. Vienas iš tų ryškių dalykų, kuo Elijas pasižymėjo pranašų tarpe, tai stebuklų gausumas. Sugrupuodami juos pamatome, kad jo gyvenime buvo aštuoni ryškūs atvejai, kada jis patyrė VIEŠPATĮ keičiantį jo aplinką, demonstruojantį net tik to bet ir šio meto žmogaus logikai ir racionalumui nesuvokiamą apsireiškimą. Vieni iš Elijo stebuklų buvo gana privatūs, kuriems patvirtinti liudytojų atsirastų nedaug (o gal ir neatsirastų). Tai jo stebuklingas išgyvenimas prie Kerito upelio, gyvenimas pas našlę Sarepte, jo kelionė į Horebą, persiskyręs upės vanduo ir stebuklingas iškeliavimas. Kiti stebuklai buvo akivaizdūs ir neabejotinai antgamtiniai, tai ugnies nužengimas ant deginamosios aukos, ir šimto karių sunaikinimas.
  1. Gyveno prie Kerito upelio 1 Kar 17,2-7
  2. Pas našlę Sarepte: Neišseko puode miltai ir nepritrūko ąsotyje aliejaus. 1 Kar 17,8-16
  3. Pas našlę Sarepte: Sugrąžino vaikui gyvybę. 1 Kar 17,17-24
  4. Nužengė ugnis ir sudegino deginamąją auką – 1 Kar 18,38
  5. Kelionė į Horebą – 1 Kar 19,1-14
  6. Ugnis sudegino 100 karaliaus vyrų ir angelas kalbėjo jam – 2 Kar 1,9-15
  7. Persiskyrė upės vanduo – 2 Kar 2,8
  8. Pakilo viesulu į dangų – 2 Kar 2,11
Kodėl vyko šie stebuklai, ar negalėjo Elijas tarnauti Dievui ir be jų? Pranašas Jeremijas neturėjo nė vieno stebuklo, ir tikrai buvo reikšmingas. Greičiausiai Elijas galėjo atlikti savo misiją ir be stebuklų, tačiau vėl kalbame apie tai, kad stebuklai buvo ne dėl Elijaus, ne dėl Dievo, o dėl tautos išgelbėjimo.
Pagrindinės stebuklų temos yra šios:

VIEŠPATS pasirūpins – 1,2,4 stebuklai
Tai stebuklai, kurie antgamtiniu būdu Elijui suteikė maistą. Raše nėra nė vieno atvejo, kada Dievo pranašas mirtų iš bado. VIEŠPATS pasirūpina tais, kurie Jam tarnauja.

VIEŠPATS apsireiškia – 3, 4 stebuklai
Elijas du kartus patirią VIEŠPATIES apsireiškimą. Pirmą karta, tai bandymo metu, kada VIEŠPATS apsireiškė ugnimi pasiimdamas deginamąją auką. Izraelis pripažino VIEŠPATĮ savo Dievu, ir tą dieną sunaikino Baalo pranašus.
Antras VIEŠPATIES apsireiškimas ant Horebo kalno, kuri Elijui Jis apsireiškė ne vėjuje, ir ne žemės drebėjime, ir ne ugnyje, o švelniu tyliu dvelksmu. Po kiekvieno iš šių apsireiškimų, Elijas buvo ryžtingas veikti VIEŠPATIES labui.

VIEŠPATS suteikia galią – 3,6, 7, 8 stebuklai
Elijas ne vien žodžio, bet ir ypatingos galios pranašas. Dievas jam tarnaujančiam pranašui suteikia galias. Jo šios galios išsiskiria nelogiškumu.
Pirmoji galia tai berniuko prikėlimas iš mirusių. Per Elijų berniukui buvo gražintas gyvenimas.

Antra galia yra prieštaringa pirmajai, nes Elijas rodosi lengvabūdiškai sunaikina šimtą karaliaus vyrų, ir tik trečiojo penkiasdešimtininko prašomas branginti jo gyvybę jis nesunaikina trečiojo karaliaus būrio. Čia stinga logikos. Vienu metu iš baimės būti nužudytu jis slėpėsi nuo Jezabelės keršto, tačiau tuo pačiu jis turi autoritetą įsakyti ugniai naikinti jo suimti atėjusių vyrų.

Trečia galia, labai panaši į Mozės ir Jozuės. Norėdamas pereiti Jordaną jis perskiria vandenis ir pereina į kitą upės pusę per sausumą. Trūksta logiškumo tokiam galios eikvojimui, ar buvo būtina eiti į kitą upės pusę?

Ketvirtas stebuklas rodantis Elijo autoritetą, tai stebuklingas paėmimas į dangų. Elijus žemėje mirties nepatyrė, jis ugnies vežimo ir ugninių žirgų viesulu buvo paimtas į dangų. Elijo paėmimas, tai įvaizdis, kaip bažnyčia bus paimta į dangų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo metu.

Na o ką mums reiškia šie stebuklai? Jeigu jų nepatyrėme, tai jie mažai ką ir reiškia, tačiau šios istorijos mumyse skatina viltį ir kalba apie VIEŠPATĮ, kuris norėdamas gali veikti per bet kurį žmogų, kuris atsiduodamas Jam tarnauja. Tai kad Elijui buvo suteikta malonė patirti šiuos stebuklus yra Elijo malonė, mūsų malonė yra ta, kad mes per Dievo Dvasią galime patirti mūsų širdies pakeitimą, ir esame patikėti dalintis šiuo svarbiausiu stebuklu su kitais žmonėmis. Kaip jums sekasi liudyti šį Dievo stebuklą?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home