@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Trečiadienis, Gruodžio 15, 2004

Malda už pastorius


7Juk kunigo lūpos turi saugoti pažinimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis – Galybių VIEŠPATIES pasiuntinys. – Malachijo 2

17 Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. – Hebrajams 13
Viešpatie, kurs visada arti esi, prašome, kad išlietum savo malonę ant mūsų bendruomenių pastorių. Dažnai, tai – rūpesčių pilnas metas, kuomet jie planuoja visokiausius renginius. Prašom, kad suteiktum jiems įžvalgos kam ir kodėl jie visą tai planuoja – ne tam, kad žmonės juos girtų, bet tavo karalystės labui. Duok jiems išminties, suteik jiems jėgų, kad per juos išsilietų tavo malonė. Amen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home