@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Gruodžio 02, 2004

Ar angelų skelbiamas palaiminimas ir pažadas nėra vilties žinia?

Aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus, ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis (-į)[1], nes tu buvai klusnus mano balsui.
Pradžios 22,17-18

Šį kartą pasiklausykime žinios svarbos, kurią angelas paskelbė Abraomui. Abraomo išbandymas yra ne tiek dėl VIEŠPATIES, kiek tarnauja jo paties įprasminimui. VIEŠPATS šiuo išbandymu paprasčiausiai patikrina, ar Abraomas tikrai yra toks kokiu jis rodosi. Ir štai matome, rezultatą – jis visiškai yra VIEŠPATIES.
Na, ir kas iš to? Vieną dieną vis vien būsime Jo, palikime tą visą džiaugsmą tai dienai, galvojame mes, na o kol dar esame žemėje gyvenkime tuo kas yra žemiška, - taip norisi mąstyti. Tačiau VIEŠPATIES angelas perteikia VIEŠPATIES valią. Už išlaikytą išbandymą yra skiriamas atlyginimas.
Pirmiausia tai palaiminimas. Hebrajų kalboje jis yra dvigubos reikšmės. Pažodžiui skaitant skamba štai taip: laiminti palaiminsiu tave, pagausinti pagausinsiu tave. Ištikimybė ir paklusimas Dievui dar šioje žemėje duoda rezultatą. Atsiminkime Abraomą, kuris vos ne šimtą metų laukė savo pažadėto sūnaus. Tikrai, Abraomas, kurio vardas reiškia ,,tėvas tautų daugybės” dar kartą girdį pažado patvirtinimą. Štai nuo dabar, štai dėl šio poelgio palaiminimas jam bus gausi tauta, žmonės nešantys pasauliui Dievo šviesą. Didelis čia daiktas, ir kam reikalingas toks palaiminimas, beje, jeigu palaiminimu yra laikomas žmonių gausumas turintis kiltį viename žmoguje, tuomet labiausiai palaimintas yra protėvis Adomas. Bent taip turėtų būti, tačiau niekur Dievo žodis, nesako, kad Adomas yra palaimintas, kad iš jo yra išaugusi viso pasaulio giminė. Taigi, tas tikrasis palaiminimas yra ne tiek žmonių gausumas. Pažiūrėkime, Abraomo palikuonių kiekis yra matuojamas pagal dangaus žvaigždes ir pajūrio smiltis, taigi mums jie yra nesuskaičiuojami, tačiau žiūrint į dangaus žvaigždes pastebime dar vieną savybę – tie palikuonys šviečia visam pasauliui, kaip žvaigždės šviečia visai visatai. Ne visoje žemėje išplitusi kūniška sėkla, o tikėjimo sėkla yra vadinama palaiminimu.
Net nėra ko ginčytis, ne visi palikuonys šviečia, todėl vieni yra tiesiog gausūs, o kiti gausūs ir šviečiantys Dievo, dangaus ir visos žmonijos akivaizdoje. Koks gi gali būti didesnis palaiminimas tėvui, nei žinojimas, kad jo vaikai gyvena Dievo akivaizdoje teisiai ir tarnauja Jam. Pažiūrėkime, ką Raštas sako apie Abraomo palikuonis:
Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai (Rom 9,7).
Todėl supraskite, kad Abraomo sūnūs yra tie, kurie tiki (
Gal 3,7).
Kad Abraomo palaiminimas Jėzuje Kristuje atitektų pagonims ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią (
Gal 3,14).
O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonys ir paveldėtojai pagal pažadą (
Gal 3,29).
Kai atkreipiame į Abraomo palikuonių ,,evoliuciją” pamatome, kad Abraomo palaiminimas yra pažadas, kad jo palikuonių pagal pažadą, kurie priklauso Kristui bus tiek kiek yra danguje žvaigždžių. Ar tai nėra pats nuostabiausias pažadas? Ar tai nėra pats didžiausias žmogaus palaiminimas? Taigi, angelo žinia šioje vietoje kalba apie tikėjimą, apie viltį, apie pažadą, kuris vieną dieną išsipildys.
Tiesa, pasaulyje visados bus Evangelijos priešų. Visados bus žmonių, kurie priešinsis Dievui, kurie tyčiosis iš tikinčiųjų, kurie naudodamiesi savo pranašumu net persekios juos, kurs prieš juos valstybinius įstatymus, naudos prievartą ir smurtą. Priešo vartai bus nugalėti, priešas bus įveiktas. Priešui vietos Dievo mieste nėra. Taigi, jeigu šiandien kas nors kovojate tikėjimo kovą, jei jūsų tikėjimas dėl tam tikrų priežasčių silpsta, tai tuomet pasižiūrėkite į šiuos pažadus.
Šiame angelo skelbiamame palaiminime yra vienas labai svarbus vilties žodis. Jis yra šioje eilutėje: visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Lietuviškame vertime palaiminimas ateina per ,,palikuonis”, tačiau vienaskaita yra originaliame tekste. Sutinku, gali būti, kad sėkla gali reikšti daugiskaitinę prasmę, tačiau jei žodis yra naudojamas vienaskaitoje, tai pilnai gali būti, kad tai yra vienaskaitinis asmuo. Per ,,tavo palikuonį” žemės tautos gaus palaiminimą. Tuomet ši angelo žinia yra tuo pačiu ir pranašystės žinia. Iš Abraomo palikuonių gims palikuonis, per kurį pasaulis patirs palaiminimą.
Kas yra tas palikuonis šiandien mums spėlioti jau nebereikia. Mes kalbame apie į šį pasaulį jau atėjusį, jame gyvenusį ir už žmogaus nuodėmes mirusį Viešpatį Jėzų Kristų, o trečią dieną prisikėlusį. Šiandien mes laukiame Jo, jau nebe ateinančio aukotis už mus, bet savo didingoje šlovėje sugrįžtančio pasiimti mus.
Adventas yra laukimo metas, metas kuomet mes tikime, kad gyvendami tikėjime ateisime pas savo Dangaus tėvą, kad pakeliui matydami jo angelus, regėsime ir atspindinčią Kristaus šlovę.


[1] Hebr. yra vienaskaitos linksnis

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią