@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Antradienis, Lapkričio 30, 2004

Kas yra angelai?

VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus.
Pradžios 22,15

Skaitydami Biblijos istorijas ne visada turime pakankamai laiko, kad visiškai įsigilintume į kiekvieną jos žodį. Dažniausiai mes ieškome (bent jau aš) tų gyvenimiškų principų, kuriuos mums norėjo perteikti VIEŠPATS, ir mėginame juos taikyti savo gyvenime.
Ši diena Abraomui buvo viena iš pačių sunkiausių jo gyvenime. Paklusdamas VIEŠPATIES balsui, jis kaip auką Jam atnešė savo sūnų, kita prasme galime sakyti, kad jis ir paaukojo visą save. Vieną iš pačių sunkiausių akimirkų į Jo gyvenimą įsiveržia VIEŠPATS. Pašaukęs jį šiam nesuprantamam aukojimui, taip pat jis suteikia Abraomui laisvę. Dabar šis žmogus yra pats laisviausias pasaulyje, nebijantis nieko išskyrus VIEŠPATĮ. Lyginant su šiuo išbandymu visiškai nieko nereiškia jo baimės lyginant su tuo kuomet jis keliavo į nežinomą kraštą, kelis kart prarado savo žmoną, pergyveno badmečius, ir netgi išsiusdamas jaunesniąją žmoną su sūnumi į kitą kraštą.
Abraomui iš dangaus kalba VIEŠPATIES angelas. Šioje vietoje norėtųsi sustoti ties mums šiuo mistiniu kalbėjimu.
Taigi, kas yra angelai ir kodėl jie pasirodo? Vienas tikslus ir gana geras angelo apibūdinimas skamba ne tiek iš teologo, kiek iš Amerikoje žinomos aktorės ir dainininkės Della Reese, vaidinančios TV seriale ,,Angelo paliestas” lūpų. Vaidindama savo vaidmenį, jį ne karta yra sakiusi: angelai yra Dievo atsiusti pranešti tiesą, ypač svarbią tiesą, kuri yra skirta žmonėms esantiems kritinėse situacijose[1]. Svarbiausia angelo pranešta žinia yra, kad Dievas yra su mumis ir už mus (kad Jėzus Kristus gyveno ir mirė už mus). Per angelą perteikiama Dievo žinia gali būti įvairiausia, ir apie tai dar kalbėsime, tačiau kalbant apie šią situaciją tai gana tikslus šio angelo veiklos apibūdinimas. Kadangi dažnam Dievas gali pasirodyti pernelyg ,,didelis”, Jis siunčia diplomatinį atstovą, žinios nešėją, kuris pranešą tą svarbią žinią. Taigi, kas yra angelai?
Pirmiausia, jie yra VIEŠPATIES. Labai dažnai Šv.Rašte angelai yra aiškiai tapatinami su VIEŠPAČIU. Angelai priklauso Dievui, ir jie yra sukurti tarnauti Jam ir danguje ir žemėje.
Biblijinėje Hebrajų kalboje ,,angelas” yra mal’ak. Pagrindinė šio žodžio reikšmė yra ,,siųstasis”. Įdomu tai, kad Malachijo knyga yra paskutinė Senajame Testamente. Šioje knygoje pranašas vardo neturi, jis prisistato kaip Viešpaties pasiuntinys. ,,VIEŠPATIES žodis Izraeliui per Malachiją[2]”. Gal kas nors ir gali pagalvoti, kad Malachijas yra angelas, tačiau galime būti ramūs, angelai (tokie kokius mes suprantame) Šventojo Rašto nerašė, jis yra žmogiškai Dieviško bendradarbiavimo rezultatas.
Taigi, angelai yra VIEŠPATIES siųstieji.
Angelo egzistencijos arba gyvenamoji vieta yra dangus. Jis yra ne žemės, o dangaus gyventojas. Ir kiekvieną kartą pas ką nors ateidamas angelas sustipriną žmogaus viltį, ir geresnio gyvenimo danguje laukimą. Štai tik kelios eilutės kurios rodo, kaip per angelus prie mūsų priartėja dangus.
Angelas pašaukė Abraomą iš dangaus. (Pr 22,15)
Hagarai angelas kalbėjo iš dangaus (Pr 21,17)
Gabrielius stovi Dievo akivaizdoje (Lk 1,19), reikia manyti danguje.
Angelas iš dangaus nužengė nuritinti akmenį nuo Kristaus kapo (Mt 28,2).
Pagrindinė angelo buvimo vieta yra dangus. Kas yra dangus? Kalbame ne apie tą erdvę, kuri yra virš mūsų, kurioje plaukioja debesėliai. Nors tai ir yra dangus mūsų supratimu, tačiau tai paprasčiausia erdvė. Taip, dangaus erdvėje vyksta gyvenimas, ir ypač jis suaktyvėjo paskutiniais šimtmečiais. Šioje dangaus erdvėje dabar ne vien tik paukščiai skraido, bet ir skraido lėktuvai, turistai keliauja, parašiutininkai šokinėja, yra kariaujami karai ir t.t., tačiau čia ne ta erdvė, kurioje gyvena Dievas ir kur gyvena angelai.
Dažniausiai angelai yra vaizduojami kaip įvairaus amžiaus žmonės su sparnais. Na, kadangi jie yra ne šio pasaulio gyventojai, judėti erdvėje sparnai jiems nėra reikalingi. Ar tuos sparnus sukūrė žmogaus vaizduotė, ar iš tikrųjų kas nors juos matė tokius nėra aišku, tačiau asmuo su didžiuliais sparnais mus stebina ir mes labai žavimės šiuo įvaizdžiu. Dar apie angelus galima pasakyti tai, kad jie neturi lyties (Mt 22,30). Jie neveda, jie negimdo ir neaugina angeliukų. Jie yra Dievo sukurti.
Pradėdami minėti Kristaus Adventą, artinamės prie stebuklo. Iš tiesu mes juk minime į pasaulio tamsą ateinantį Kristaus. Dievas įsikūnija į žmogų. Dievas sujungia dangų su žeme per savo Sūnų. Ar tai nėra stebuklas?
Dievas pašaukė Abraomą per angelą, per angelą Dievas sujungė Abraomo pasaulį su dangumi. O kaip mes ilgimės šio sujungimo, šio VIEŠPATIES pašaukimo iš dangaus. O gal Jis jau šaukia kreipdamasis į mus?


[1] http://www.spirithome.com/angels.html
[2] Malachijo 1,1

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią