@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Penktadienis, Lapkričio 19, 2004

Dievas atėjo pas Abimelechą

Naktį sapne Dievas atėjo pas Abimelechą ir sakė jam: „Tu mirsi dėl moters, kurią pasiėmei, nes tai ištekėjusi moteris.“ O Abimelechas dar nebuvo jos palietęs, todėl tarė: „Viešpatie, argi tu pražudytum nekaltą žmogų? …Dabar sugrąžink vyrui žmoną; jis pranašas, todėl tave užtars, ir liksi gyvas.
Pradžios 20,3-4;7

Neaišku kiek laiko, tačiau jau kurį laiką Abraomas greičiausiai gyvena giliame liūdesyje. Jis mato, kad jo gyvenimas yra pažymėtas vienų nesėkmių. Jis neturi vaikų, neturi pastovios gyvenamos vietos, ir jau nebe pirmą kartą praranda savo žmoną. Kas iš tų visų turtų, kai va taip viskas vyksta? Manyčiau, kad jis valandas praleisdavo kalbėdamas ir bėdavodamasis Viešpačiui. Kur dabar yra Dievas kai jo taip reikia, kodėl Jis nekalba šios nelaimės metu?
Kaip yra mūsų gyvenime? Ar kai mus ištinka didžiulės bėdos, yra kokia nors išeitis? Šiuo atžvilgiu galima sakyti – išeities nėra, žmona karaliaus dvare ir jos atgauti tikrai nepavyks.
Ši istorija yra stebinanti, nes ateina Dievas. Jis įžengia į visą šią situaciją norėdamas ją pakeisti. Priešingai mūsų mąstymui, Dievas ateina ne pas Abraomą sakydamas jam – daryk tą ir tą, o pas Geraro karalių. Tai irgi žmogus su problemomis. Aiškiai jis nėra patenkintas savo gyvenimu. Jis nori aplink save daugiau grožio, nori patirti meilės, artumą, ir tai daro jam suprantamais būdais. Dievas ateina būtent pas tą žmogų, kuris dėl savo problemų yra ir visos Abraomo nelaimės kaltininkas. Keista, bet VIEŠPATS kalbasi su juo. Palauk palauk. Tai teologiškai nėra teisinga. Dievas juk kalbasi su saviškiais, argi jis gali kalbėtis štai su tokiais asmenimis, kurie yra Jo valios stabdžiai ir kenkėjai? Na mums šitaip mąstyti būtų neteisinga. Jis yra Dievas ir Jis kalba kiekvienam, kuriam Jis nori. Šiuo atveju, jis šią Abraomo sukeltą problemą sprendžią palikdamas Abraomą nuošalyje.
Abimelecho vardas reiškia tėvas yra karalius arba karaliaus tėvas[1]. Jis kilmingas, žmogus iš neliečiamųjų klano. Nežiūrint jo visuomeninės padėties, šiuo metu jis serga. Normalu, kad savo kultūros medicininėmis priemonėmis jis ieškojo būdų kaip pasveikti nuo savo ligos, apie kurią mes nelabai žinome. Ir štai sapno metu jis sapnuoja susitikimą su VIEŠPAČIU, kurio metu jam yra apreiškiama jo ligos priežastis. Jis sapnuoja šią moterį Sarą, sapnuoja jos brolį Abraomą, ir Dievą kuris jam aiškina, kad Abraomas yra Jo pranašas, o Sara Abraomo pati. Greičiausiai dėl savo ligos jis nebuvo dar palietęs Saros, ir tuo matyt dabar džiaugiasi, nes Dievas jam suteikia išeitį. Liga, nuo kurios jis gali mirti, gali nuo jo pasitraukti jeigu jis…
Noriu pastebėti, kad šios Senojo Testamento istorijos principas turi atgarsį krikščionių tikėjimo mokyme. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda (Jok 5,14-16).
Taigi, keletas pastebėjimų mėginant sujungti šias dvi mintis, viena iš jų yra skirta Abimelechui, o kita bažnyčiai. Abejose šiose situacijose mes suprantame, kad Viešpats veikia ne dėl pražūties, o dėl gyvenimo, tačiau kalba apie mirtį, kad karalius atšaukdamas savo sprendimus galėtų gyventi. Dažnais atvejais, ligos yra ne dėl fizinių funkcijų sutrikimo, o dėl daromos žmogaus nuodėmės, ir tai nėra taip svarbu jis yra tikintis ar ne. Vienu atveju VIEŠPATS kalbasi su žmogumi individuliai parodydamas jo nuodėmę, kitu atveju yra patariama išpažinti nuodėmes vienas kitam ir melstis už vienas kitą.
Tai, kad Dievas atėjo pas Abimelechą, ir atėjo su Abraomo ir Saros reikalu, taip pat mums sako, kad Dievui yra svarbūs Jo žmonės, kurie yra pašaukti vykdyti Jo valią. Net ir tuomet, kada net valstybinio lygio politikai atrodo sugadina visą misijos reikalą, gyvenant su VIEŠPAČIU yra išeitis. VIEŠPATS gali kalbėti, o politikai sugeba išgirsti. Net ir tos nesąmonės, kurias iškrečiame iš baimės, yra VIEŠPATIES sprendžiamos. Galų gale, juk viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems (Rom 8,28).

[1] New Bible Dictionary, edited by J.D.Douglas..Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House, 5 p.

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią