@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Trečiadienis, Rugsėjo 15, 2004

Lūkesčiai

Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jayras, ir, pamatęs jį, puola jam po kojų karštai maldaudamas: „Mano dukrelė miršta! Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų.“ …Ten buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minią ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu!“
Morkaus 5,22-23; 25-28

Šios dviejų žmonių istorijos yra įžanga į įvykius, kurie vyks tą dieną. Jėzus ką tik buvo geraziečių krašte iš kurio Jis buvo gražiai išprašytas. Tai, kad Jis ten pagydė apsėstą žmogų ir pražudė porą tūkstančių kiaulių, šio miestelio gyventojai nelabai žino, tačiau jie žino tai, kad Jėzus yra išskirtinė asmenybė. Jis pagydo luošus ir nevaikštančius, tramdo žmones apsėdusias dvasias, mokina apie Dievo karalystę. Tiesa, tradicinio tikėjimo komisija paskelbė Jį sektantu, tačiau tos informacijos šiuo metu žmonės nelabai paiso.
Pas Jėzų žmonės ateina su tam tikrais lūkesčiais. Galbūt jie tikisi pamatyti kaip Jėzus veikia, galbūt nori Jo paklausyti, galbūt nori geriau suprasti Dievą? Jėzaus šiuo metu reikėjo visai miniai, tačiau čia yra du žmonės, kuriems jau niekas nebegalėjo padėti, ir niekam kitam taip nebuvo taip aktualu susitikti su Jėzumi kaip šiem dviem žmonėms.
Jayras yra sinagogos vyresnysis, savo šeimoje vyras ir tėvas. Mums visiems Jayras yra gero vyro pavyzdys vien dėl tos priežasties, kad jis rūpinasi savo šeima. Labai svarbu, kad šeimų galvos turėtų tikėjimą Dievu ir žinotų, kur yra reikalinga kreiptis krizės metu. Jo šeimoje didžiulis skausmas, nes dukrelė guli mirties patale. Ką tokiu metu įprastai daro tėvai? Dažniausiai kviečia gydytoją ir pasitiki jo gebėjimu, tačiau sužinojus, kad gydytojas yra bejėgis, tėvai dažniausiai nuleidžia rankas ir priima tokią realybę, kokia ji yra toje situacijoje. Šiuo atžvilgiu Jayras yra aukščiau už įrastą vyrą, nes Jis ieško Dievo veikimo. Būtų galima pasakyti – va melskis ir Dievas parodys kaip Jis veikia, tačiau taip mąstant vaikas ir numirs. Jayras ne vien tik tikisi Dievo veikimo, bet ir ieško Jo artumo ir būdo Jam veikti tose situacijose.
Pas Jėzų ateina ir serganti moteris. Ji taip pat su lūkesčiais, kurie nėra tokie dramatiški šiuo metu, tačiau labai varginantys viso jos gyvenimo kontekste. Jau dvylika metu ji serga kraujoplūdžiu. Ne, ji nemerdėja, kaip Jayro duktė, tačiau gyvena kaip mirties šalyje. Jos liga yra nualinusi ją fiziškai, ji visą savo turtą išleido gydymams, o reikalai vis dar blogėja. Per šią liga ji yra ,,nešvari”, jos niekas nekviečia į svečius ir ne kažin kas ją aplanko, ji negali eiti į šventyklą ir būti vietose kur daug žmonių. Ji ne tik gerų gydytojų ieškojo, tačiau tikėtina, kad ieškojo Dievo veido, tačiau Jis kažkodėl tylėjo ir negydė jos.
Jeigu gyveni ir Dievas vis neatsako į tavo maldas, ką tuomet daryti? Tau niekas negali padėti, Dievas tyli, o reikalai blogėja. Ką daryti? Šiaip dažnai nebelieka nieko kito daryti, kaip tik laukti ir priimti tai kas tiesiog ateina su laiku.
Šiems žmonėms atsakymas iš Dievo yra į jų miestelį atplaukęs Jėzus. Vienas iš jų kviečiasi Jėzų į savo namus, kitas iš jų tetrokšta tik prie Jo prisiliesti. Jayras aukodamas savo visuomeninį statusą kviečia Jėzų ateiti ir gelbėti iš mirties, moteris būdama ,nešvari” skverbiasi pro minią ir liečiasi prie Jėzaus apsiausto. Abu šie žmonės veikia peržengdami ,,savo” leistinas ribas, ir Dievas ateina į jų pasaulį.
Reikia manyti, kad mūsų tarpe bus žmonių, kuriems desperatiškai reikės Dievo gelbėjančios pagalbos, ir gali būti, kad jos reikės neužilgo. Nepamirškime toje reikmėje Jėzaus. Ieškokime Jo artumo, lieskimės prie visa ko, per ką Jo galia gali veikti. Žmonėms, kurie turi iš Jo lūkesčių Jis atsako, pas juos apilanko.


0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią