@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Antradienis, Rugsėjo 07, 2004

Demonizuotos kiaulės

Ten pat, atkalnėje, ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis: „Pasiųsk mus į tas kiaules, kad į jas sueitume!“ Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa kaimenė, apie du tūkstančius kiaulių, ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, išsibėgiojo ir davė žinią į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko.
Morkaus 5, 11-14

Kiaulės gezariečių krašte buvo normalus reiškinys, kaip ir kiaulės Lietuvoje. Yra nuomonių, kurios teigia, kad Jėzus pražudė kiaules dėl to, kad jos yra ,,nešvarios”, kad tai Įstatymo uždraustas valgyti gyvulys, o gezariečiai pažeidinėjo Dievo Įstatymą. Su tuo sutikti yra labai sunku, nes: 1) To įstatymo vykdymo Viešpats galėjo reikalauti iš izraelitų, bet ne iš geraziečių. 2) prioritetu Dievo įstatyme yra santykiai, o kiauliena yra mitybinės dietos reikalas. Būtų keista manyti, kad Dievas labiau rūpintųsi žmonių mityba nei santykių statymu. Tačiau vis vien, po akimis čia pasimaišo nemaža kiaulių banda, kuri Jėzui ir Jo mokiniams atplaukusiems į šį kraštą reprezentuoja visiškai kitokios pasaulėžiūros kultūrą. Į šią kultūrą ir atplaukė su misijine užduotimi ši maža žmonių grupelė.
Šioje istorijoje taip pat akivaizdžiai kalba dvasios, kurios prieš tai pavadino save Legionu ir kurios akivaizdžiai yra užvaldžiusios čia esančio žmogaus kūną. Kas yra dvasios? Grakiškame tekste šios būtybės vadinamos demonais. Mūsų klausimas būtu iš kur atsirado demonai, ir kodėl tokie jie yra? Tradicinis aiškinimas sako, kad demonai yra puolę angelai. Dabar jie yra šėtono pasiuntiniai vykdantys jo valią. Patys iš savęs prieš žmogų demonai galios turi nedaug, išskyrus tuos atvejus, kada pats žmogus jiems praveria savo gyvenimo duris. Jie kaip kenkėjai gali gadinti žmogaus gyvenimo aplinkybes, tačiau be žmogaus sąmoningo leidimo veikti jie neturi jokios galios. Šis žmogus buvo taip demonų užvaldytas, kad jau pats iš savęs jokios galios valdyti save nebeturėjo, vienintelė jo ateitis buvo kraupi mirtis artimoje ateityje ir amžinybė demonų draugovėje.
Turbūt esame girdėję tokį bažnytinį terminą – egzorcismas. Štai šiuo atveju tai ir vyksta. Demonų valdomas žmogus yra Jėzaus akistatoje, ir Jėzus Jo tokioje būsenoje nepalieka. Ilgo laiko demonų išvarymui skirti nėra laiko, juos arba išvarai arba palieki.
Akistatoje su Jėzumi demonai pradėjo prašytis leidžiami perkeliami į arčiausiai esamus gyvus padarus – kiaules, nes suprato, kad Jėzus jiems pasilikti žmoguje neleidžia. Šioje istorijoje sužinome tai, kad ir gyvuliai gali būti demonų apsėsti. Teko girdėti, kad Afrikoje pasitaiko liūtų žmogėdrų. Šiaip liūtai savo prigimtimi nėra žmogėdros, jie žudo tiktais dėl maisto. Gali būti, kad alkanas liūtas suės tą, kuris pasimaišys jam po kojomis, tačiau eiti medžioti žmonių nėra liūtų įprotis. Tačiau tuo metu, kai būna nesantaika tarp genčių, šamanai savo burtais ir religine praktika sugeba užkerėti pasirinktą liūtą taip, kad jis pradeda puldinėti ir žudyti žmones. Tokiu būdu, nenatūraliai liūtas tampa netyrosios dvasios apsėstu gyvuliu veikiančiu prieš savo prigimtį ir jis žudo žmones. Tai yra demonų apsėdimo pasekmė.
Jėzus demonams suteikia leidimą iš žmogaus persikelti į kiaules. Tai rodo Jėzaus Viešpatystę, ir demonai paklūsta Jėzaus žodžiui. Tačiau kiaulės demonų nepriėmė. Galbūt demonai galvojo, kad kiaulėse pagyvenę jie galės vėliau susirasti kitą juos priimantį subjektą, tačiau šiame epizode jie apsirinka.
Ši istorija turi mus stebinti tuo, kas gyvulys, kuris Rašte yra įvardintas nešvariu ir netinkamu maistui, pasirodo kai kuriais atvejais kilnesnis už žmogų. Kiaulė verčiau mirs, nei gyvens demonų įtakoje, kai tuo tarpu žmogus priėmęs demonus klykaus, bėgios, gąsdins aplinkinius, daužys save akmenimis ir t.t.
Ką galėtų Lietuvos bažnyčia išmokti štai iš šių kelių eilučių? Jėzus turi galią išvaryti demonus. Demonai yra realūs, jie yra dvasiniai parazitai, ir gyvena žmonese. Apsėdimų pasitaiko ir Lietuvoje, tik jie nėra gausūs. Tokiu metu žmonės dažniausiai kreipiasi į ekstrasensus, raganius, puola ieškoti šventų paveikslų ir nori kad jiems ,,dvasiška” asmenybė atliktų kažkokį ritualą, kai tuo tarpu tereikia artėjimo prie vizualaus Jėzaus kūno – Bažnyčios. Taigi, kai kuriais atvejais (kaip ir šiuo) kiaulės yra geros mokytojos. Jos bėga nuo demonų nuo demonų tolyn. Taip ir mes, bėkime nuo tos aplinkos, ar tokių dalykų, kuriuose demonai turi valią, neneškime svetimo jungo kuris veda į vergystę. Verčiau ieškokime Jėzaus, kuris taria savo žodį ir žmogus įgyja laisvę naujam gyvenimui.0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią