@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Antradienis, Birželio 22, 2004

Vykdyti Dievo valią

Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, lauke sustoję, per kitus prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs.“ O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“
Morkaus 3, 31-35

Morkaus 3 skyriuje mes skaitome apie Jėzaus tarnystės pradžią. Šio skyriaus svarbiausias akcentas yra 12 apaštalų išrinkimas, po to seka valgymo scena. Būtent jiems valgant susirenka minios ir nei Jėzus nei Jo mokiniai nebeturi ramybės net pavalgyti. Visame šitame yra tokia žinia, - Jėzus nėra eilinis žmogus, Jis yra greičiausiai siustas Dievo. Dėl šios priežasties žmonės ir buriasi prie jo ieškodami atsakymų.
Žodis apie jį plito greitai ir jo šeima išgirdo tokį gandą - “Jis išėjo iš proto”. Taigi, ką tokiu atveju turi daryti šeimos nariai? Marija, Jėzaus motina, ir jo broliai eina su juo susitikti, ir mes nežinome visko, ką jie ruošėsi daryti, tačiau spėliodami mes galime manyti, kad jie atėjo pasižiūrėti į jį ir norėjo paklausyti, ką jis čia kalba. Jie patys turės nuspręsti - išprotėjo Jėzus ar ne, jei taip, tada teks jį parsivesti į namus. Ką kita gali reikšti atėjo ,, ėjo sulaikyti jo”? ir kodėl čia pasirodė Jėzaus broliai (daugiskaita)?
Šios situacijos šviesoje Jėzus girdi šiuos žodžius „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs.“ Kaip Jėzus turėjo reaguoti į tokius žodžius? Jis galėjo pasakyti - ,,pakvieskit juos, arba ,, pasakykit, kad manęs palauktų, aš tuoj išeisiu”, ir tada jis būtų išėjęs su jais pakalbėti, tačiau dėl kažkokių priežasčių jis kalbėjo šiuos žodžius kalbėdamas apie tai, ką reiškią vykdyti Dievo valią. Priežastis dėl kurios Jėzaus motina ir broliai čia buvo yra labai aiški, jie čia buvo ne tam, kad vykdytų Dievo valią, o kad ją stabdytu, galbūt netgi naudodami jėgą, kad galėtų parvesti Jėzų į namus. Štai todėl Jėzus ir klausia šį klausimą ,, „Kas yra mano motina ir broliai?“ , ir pats jį gana griežtai atsakė - ,,Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.“
Jėzui šeimos narys yra ne toks žmogus, kuris yra su juo susijęs giminystės ryšiais, tačiau giminystė jam yra per dvasinius ryšius, jis kalba apie šeimą, kuri yra vienijama Šventosios Dvasios.
Jėzus čia yra tokioje pozicijoje, kad vykdydamas Dievo valią, pasaulio akims jis atrodo, kaip išprotėjęs žmogus, ar netgi apsėstas piktąją dvasia. Dievo vaikai turi galimybę pamatyti skirtumą, kuris jiems yra visai aiškus, nes jie mato veikiančią Dievo dvasią. Taigi, kas iš šios mintiems mums?
Prisiminkime, kad mes gyvename postkrikščioniškoje visuomenėje, postmodernistiniais laikais. Darosi vis sunkiau matyti moralines vertybes, nėra absoliutų, nėra žmogui autoriteto, nėra velnio, nėra asmeniško Dievo ir suprantama nėra tokio dalyko kaip Dievo valia. Suprantama yra kažkoks dvasingumas, tačiau jis neteikia aiškių atsakymų. Yra kažkokia jėga, tačiau tai ne Dievas, manoma kad yra gyvenimas po mirties, tačiau jis yra nei danguje nei pragare.
Raštas sako, kad yra tokie dalykai kaip:
1) Dievo šeima (broliai ir seserys Kristui).
Tiems kurie tiki, Dievo šeima nėra per priklausymą kažkokiai giminystei ar bažnytinei tradicijai. Dievo šeimos nariai tie, kurie vykdo Dievo valią. Jūs galite galvoti, kad priklausymas ilgalaikei bažnytinei tradicijai, ar buvimas šalia bažnyčios jau tapatina su Dievo šeima, tačiau tai yra neteisybė. Šeimos nariai žino Kristų asmeniškai, gerbia Jį ir paklūsta Jam.
2) Dievo valia.
Nevadinkime jos linkimu arba gera/ bloga sėkme. Iš tikrųjų yra Dievo valia kiekvienam iš mūsų ir Viešpats nori, kad ją ne vien tik suprastume, bet gyvendami ir vykdytume ją.
3) Visuomenės nuomonė.
Dažnai taip priešiškai nusistačiusi Dievo valiai. Kaip Jėzus nepasidavė visuomenės spaudimams ir kaltinimams, tai ir mes turime stovėti tvirtai, elgdamiesi teisingai Dievo akivaizdoje, o ne įsiteikdami savo kūniškumo patogumui ir visuomenės nuomonei.


0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią