@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Ketvirtadienis, Birželio 10, 2004

Varyti šėtoną

O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus.“
Morkaus 3, 23-27

Kaltinimas, kad Jėzus yra išvien su šėtonu skatina Jėzų kalbėti šia tema. Tuometinėje visuomenėje kalbėti apie demonus nebuvo kažkas tokio kvailo. Visi žmonės suprato tai, kad esant Dievui yra ir Dievo priešininkas šėtonas, kuris nori plėsti savo karalystę, kuriam yra reikalingi tarnai, kuris nori kuo daugiau sielų išlaikyti savo karalystės gniaužtuose.
Logiška ir suprantama, kad ir šėtonas turi savo strategiją, kaip laikyti žmogų tamsoje, kad šis nepažintų Dievo ir pražudytų savo sielą. Naudingiausia jam yra, kad žmonės išvis nemanytų, jog jis toks egzistuoja, tačiau tuometiniu laikotarpiu tokios pasaulėžiūros izraelitų tarpe nebuvo. Tai ateistinė mąstysena atnešė į pasaulio visuomenę tokį mąstymą, tačiau jie ne pirmutiniai, panašiai galvoja ir budistinėje visuomenėje, kurioje išvis nėra net Dievo Kūrėjo sampratos.
Įsivaizduokite, kad jus netikite virusais, kurie teršia jūsų kompiuterį. Kiek laiko dirbtu naujas kompiuteris be virusinės programos? Taip, jis veiktų jeigu nesinaudotumėte internetu, tačiau tik prie jo pasijungus yra nemaža galimybė, kad tuojau būsite užterštas. Kas yra reikalinga, kad kovotumėte su virusais? Juos atpažįstanti ir sunaikinanti programa. Be jos jūs esate bejėgis. Tačiau iš kur atsiranda virusai? Patys savęs jie nesukurią, tą darbą atlieką hakeriai, t.y. virusų kūrėjai? Kuo motyvuoti jie tai daro, dabar mums nėra svarbu, tačiau realybė yra ta – jie tai daro, jie nori gadinti žmonių kompiuterius, nori trukdyti jiems dirbti.
Kalbant apie dvasinį pasaulį yra panašiai: šėtonas yra kaip hakeris, o įvairiausi virusai jo strategijos įgyvendinimo įrankiai. Šėtono virusai žmoguje veikia pradėdami kraipyti žmogaus pasaulėžiūrą, užteršdami jo mintis, keisdami mąstymą. Realiai jie ,,perprogramuoja” žmogų taip, kad žmogus nebesupranta, kad jis yra sukurtas Dievui, kad gyvenimo įprasminimas yra Dievuje, kad tarnaudami Jam esame viena komandą. To dvasinio hakerio perprogramuotas žmogus tesugeba mąstyti trumpalaikėmis perspektyvomis, rūpintis savimi.
Fariziejai faktiškai sakė – Jėzus nori tavo sielos! Ir iš tikrųjų taip ir yra - Jėzus nori tavo sielos. Tačiau šalia to fariziejai pridėjo – Jėzus velnio tarnas. Tai yra – Jėzus dar vienas hakeris, kuris teršia žmogaus mintis, iškraipo jo pasaulėžiūrą, daro tuos triukus tiktais tam, kad į savo pusę patrauktų minią ir galėtų ją valdyti.
Fariziejų argumentas Jėzui pasirodė nei logiškas, nei prasmingas. Kodėl šėtono hakeris, turėtų veikti prieš patį šėtoną? Kodėl jo veiklos rezultate žmonės eina prie to, kad jie yra išvaduojami iš ligų, garbina Dievą, krikštijasi, atiduoda Jam savo gyvenimą, ir galų galę piktosios dvasios yra iš jų išvaromos? Jėzus sako, kad galiūną gali sutramdyti tiktais stipresnis už jį. Taip ir šėtoną gali išvaryti tik stipresnis už jį. Žydų supratime stipresnis už šėtoną buvo tiktais Dievas. Kristus yra pasakęs: ,,Jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė” .
Žmogaus gyvenimas keičiasi tiktais tuomet, kai jis atsiduoda Kristui, kuris yra pergalėjęs nuodėmės galią žmoguje ir nuplovęs ją savo krauju išvalo žmogų ir suteikia jam galimybę pradėti gyventi atnaujinant savo mintis, savo elgseną, priimant į savo gyvenimą naują viziją.
Taip žinome, kad yra sakančių kad visos religijos yra geros, ir svarbu kažką suprasti apie Dievą. Tačiau su Dievu reikia bendrauti, o Jį iš tikrųjų pamatai tik per Kristų.
Pasaulio religijos yra šėtono strategija. Jos nors ir kalba apie Dievą tačiau skiriasi iš esmės santykyje su nuodėme. Ignoruoti ją – mokina ateizmas. Numarinti – budizmas. Pačiam užsitarnauti Dangaus karalystę be Dievo malonės – Islamas. Viską sudievinti ir pačiam tapti dievybės dalimi – Induizmas. Visos šios mąstysenos yra persipynusios post-modernistinėje kultūroje, visos šios mąstysenos kovodamos eina prieš Kristų, nes jos yra ne iš Dievo.
Klausimas kodėl Jėzus iš žmogaus varo šėtoną turi būti esminis mūsų gyvenime? Jėzus nori mūsų sielos. Tiktais atiduodami ją į Jo rankas, mes atsiduodame Dievui. Pats Dievas siuntė Savo Sūnų kaip tarpininką, kuris atidavė savo gyvybę kovoje su nuodėme. Pergalę Jis iškovojo prikaltomis rankomis ir kojomis, šėtonui kalant savo mirties geluonį.


0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią