@duona

kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien...

Penktadienis, Vasario 27, 2004

Pašalinta netyra dvasia
Tą dieną, tai Galybių VIEŠPATIES žodis, taip išdildysiu iš krašto stabų vardus, kad jie nebebus daugiau nė minimi, ir išvarysiu iš krašto pranašus bei nešvarumo dvasią.
Zacharijo 13,2

Galybių VIEŠPATS yra numatęs dieną, kada Jis sugriaus visus stabmeldystės pagrindus esančius Jo tautoje. Visas pasaulis turi savo stabus ir dar jais didžiuojasi. Rytuose mes matome, kaip šiuolaikiniai žmonės lenkiasi statuloms, gyvuliams ir juos garbina. Vakaruose pinigas yra visagalis stabas, kontroliuojantis visą žmogaus mąstymą, reikalaujantis juo sekti, jam dirbti, apie jį mąstyti, o dažnai tuo stabu būnu netgi ir aš pats, save mylintis ir garbinantis, pasitikintis savo jėgomis. Stabai yra įvairiausi, vieni turintys religinę formą, kiti ekonominę ar politinę, ir netgi emocinę.
Mes nežinome kaip, tačiau VIEŠPATS, kuris čia yra akcentuojamas kaip Galybių VIEŠPATS, išdildys iš krašto stabų vardus. Žmogus tiesiog turės įžvalgą ir aiškiai pasakys – ne, čia ne Dievas, o laikinas stabas. Ne šituo dalyku pasitikėti nėra įmanoma, nes jis tėra daiktas.
Turbūt mes nepagalvojame, kad šiuolaikinė visuomenė yra didžiulėje nešvarumo ir netyros dvasios įtakoje. Kas ji tokia ir kodėl mes jos nematome? Labai įdomu, tačiau Senajame Testamente šioje vietoje ji yra minima pirmą kartą. Žmonėms buvo duotas supratimas kas yra netyra ir nešvaru, ir kaip nuo to apsivalyti, tačiau tiktais vėliau jiems ateina priežasčių paaiškinimas, kad netyrumas yra dvasinės kovos elementas. Kadangi Dievo apreiškimas yra progresyvus, žmonės iš pradžių ir gerą ir blogą priimdavo kaip Dievo valią, tačiau Naujajame Testamente yra atskleidžiamas pilnesnis apreiškimas ir jau yra matoma, kad nedora dvasia veikia visą pasaulį. Net daugelis gerų žmonių gyvena visiškoje jos valioje. Kaip žmonės yra jos įtakojami?
Vienas dalykas yra gyventi darnoje su žmonėmis ir visiškai kitas yra turėti santykį su Dievu. Ši nedorybių dvasia yra apgaulinga tuo, kad ji daug nedaro didelės sumaišties žmonių santykiuose, kai žmonės leidžiasi tai ir daro, tačiau jos pagrindinė funkcija yra žmogaus nedarna santykyje su Dievu. Ji dvasiškai apakina žmogų ir šis nebemato Dievo.
Kaip kitaip stabmeldystė įsigyvavo žmonių tarpe? Kaip kitaip atsirado toks dvasinis aklumas, kurio pagrindu žmogus nukreipė savo mintis nuo Dievo į daiktą ar tam tikrą filosofiją? Apie tai labai aiškiai parodo amerikiečių filmas ,,Prarastasis”. Jame pasakojama apie žmogų, kuris lėktuvui patyrus katastrofą, atsidūrė negyvenamoje saloje. Savo skausmuose, liūdesy, nesėkmėse jis toje saloje susiranda naują draugą – kamuolį Wilsoną! Ant kamuolio savo krauju nupiešęs veidą, šis žmogus su juo kalbasi, klausia jo patarimų, ir netgi rizikuodamas savo gyvybę keletą kartų jis puolą šį kamuolį gelbėti.
Labai įdomu, kaip šiuolaikinis žmogus, nereligingas amerikietis, pradeda kalbėtis ir draugauti su kamuoliu? Atrodo, kad buvo tokia galimybė atsigręžti į Dievą ir pradėti pagalbos ieškoti jame ir rasti bendrystę ir draugystę su juo, tačiau kažkodėl Holivudo režisieriai pasirinko žmogaus draugu padaryti kamuolį. Ne, filmas nepristato kamuolio kaip stabo, tačiau nesuprasdami to filmo režisieriai greičiausiai parodė, kaip tiesiog šiandien spardomas kamuolys rytoj gali tapti draugu, o dar kitai kartai ir stabu.
Būtent netyrumo dvasia aptemdo žmogaus mintis taip, kad šis draugystės, paguodos, ir netgi išsigelbėjimo ieško visiškai trumpalaikiuose daiktuose, filosofijose, religingose struktūrose, žmonėse ir t.t. Ir ne tik ji aptemdo vieno žmogaus mintis, ji paveikia net visos visuomenės mąstymą. Jos įtakoje netgi susiformuoja kultūros turinčios savo nuostatos visiškai prieštaraujančios Dievui.
Atminkime tas dienas, kada žmones iš tikrųjų aukodavo savo kūdikius. Netikri dievai (t.y. nedorybės dvasia) ,,norėjo” žmogaus aukos, o akli žmonės taip ir darydavo. Taip buvo visur: rytuose, vakaruose, pietuose, šiaurėje. Dar tik prieš pusė tūkstantmečio Lietuvoje dar buvo garbinami žalčiai, ąžuolai… ir tai buvo gyvenimo norma.
Galybių VIEŠPATS išdildys stabų vardus, išvarys melagingo tikėjimo pranašus, bei pačią netyrumo dvasią.
Turbūt jūs galvojate, - vieną dieną bus gerai, nes visiems pradės aiškėti kas iš tikrųjų yra kas. Tačiau mums šiandieniniams gyventojams nereikia laukti tos dienos, nes Šventoji Dvasia jau šiandien daugumai iš mūsų yra apreiškusi Kristų, kuris mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlęs yra šiandien gyvas. Jis gimsta kiekvieno žmogaus širdyje, kuris pasigaili gyvenęs nedorumo dvasios įtakoje ir prašo Dievo, kad šis padėtų jam pakeisti savo gyvenimą.
Mūsų valia ir Dievo galia iš mūsų gyvenimo yra išvaroma klaidinga pasaulėžiūra ir nedorumo dvasia.

0 Komentarai (-?):

Rašyti komentarą

<< Į pradžią